Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto  obchodní  podmínky  platí  pro nákup  v  internetovém  obchodě na stránce  www.vala-uh.cz .  Podmínky  blíže vymezují a  upřesňují  práva  a povinnosti prodávajícího ( provozovatel , dodavatel) a kupujícího  ( odběratel , zákazník ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před  vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a není přístupná třetím osobám.

2. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem PPL (poštovné zdarma při objednávce nad 2500Kč bez DPH), nebo si jej zákazník může vyzvednout osobně na firmě.  Je možno dohodnout i jiný odběr (  např. pomocí našeho pravidelného rozvozu zboží do vybraných lokalit v ČR a na Slovensko) . Neskladné zboží ( košťata  s  holí) je možné poslat poštou pouze nesložené a za vyšší cenu poštovného.

 

Dodávky  zboží ( objednaného zboží ) budou realizovány v co nejkratším termínu , obvykle do 3-5 pracovních dnů  od závazného  potvrzení objednávky.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího . Za splnění dodávky se považuje dodání sortimentu na uvedenou adresu.

Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu )  nebo dodací list (pokud faktura   jde  na  fakturační adresu  a zboží  je  posláno na dodací  adresu) .  Při  převzetí zboží  od přepravní služby resp . pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost  přepravního obalu . V případě, že obal je poškozen uveďte  tuhle informaci do předávacího protokolu přepravní služby,pošty.

V případě, že prodávající nemá potřebný materiál na skladě,uvědomí o tom kupujícího a dodací lhůta se dohodne dle aktuální situace.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem,který se platí HOTOVĚ (na dobírku) pokud není předem domluvena      jiná forma spatnosti. Faktury jsou vystaveny v české měně ( CZK).

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V  souladu  s § 53 (7)  občanského zákoníku  má  zákazník  právo  odstoupit od smlouvy do  14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže  uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena . Toto právo neslouží  jako způsob reklamace zboží .  Zboží zákazník musí vrátit v  původních obalech , kompletní  prostřednictvím dopravní společnosti,popřípadě osobně.Po posouzení kompletnosti s nepoškozenosti balení a zboží mu bude vrácena kupní cena na jím dohodnutý účet .

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO / DODAVATELE

prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela , případně zčásti jestliže zboží , které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává. V případě , že tato situace nastane , prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu . V případě, že kupující zaplatil  již část nebo celou částku kupní ceny , bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termín.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ - ZÁRUKA

 

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24měsíců.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci(nebo jejích  dílů  )  způsobené používáním  .  Kratší  životnost   výrobku  nelze   tedy   považovat  za  vadu  a  nelze  ji  ani reklamovat.

  • jde-li o vadu  odstranitelnou má právo na bezplatné ,řádné a včasné odstranění vady ,  právo  na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti,není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje - li výměnu  věci má právo na  přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Dodavatel si vyhrazuje právo posouzení a neuznání reklamace.

 

7. REKLAMACE

 

O reklamaci prodávající rozhodne obvykle do 3 pracovních dnů.Prodávající nebude brát zřetel na vady vzniklé nesprávným použitím nebo ošetřením výrobku,nebo nesprávným skladováním u kupujícího.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům

VÁŠ SOUHLAS
Používáním internetového obchodu www.vala-uh.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací  o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu.Vyhrazujeme si právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem).  Pouze  v  takovém  případě  neplatí výše uvedená  pravidla  manipulace  s  daty.

 

 

 

 

 


Přihlášení:
E-mail:
Heslo:
 
registrace
zapomenuté heslo

Stáhněte si katalog našich produktů